เหตุฟ้องหย่าได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีดังนี้

             สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนั้น ถ้าจะหย่าขาดจากกันก็ทำได้ โดยวิธีไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอ หรือไปฟ้องหย่าที่ศาล การฟ้องหย่านั้นไม่ใช่อยู่ดีๆ อยากหย่าก็ไปฟ้องหย่า จะต้องมีเหตุหย่าได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น อีกผ่ายทิ้งไปเป็นเวลาหลายปี อวัยวะสืบพันธุ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้การไม่ได้ ทำร้ายร่างกายกันอย่างร้ายแรง ภรรยามีชู้ หรือ สามีมีเมียน้อย กฎหมายกำหนดเหตุหย่าไว้หลายประการ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 ข้อ 6 กำหนดเหตุฟ้องหย่าไว้ดังนี้

             มาตรา 1516 สามี หรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร หรือทำการเป็นปฎิปักษ์ต่อการที่เป็นสามี หรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

รถที่ติดภาระเช่าซื้อ จะซื้อจะขายหรือจะโอนให้บุคคลอื่นกันอย่างไรจึงจะปลอดภัย

             ท่านที่จะขายรถให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะขายให้เต็นท์รถมือสองหรือขายให้กับผู้อื่นต่อไปใช้โดยตรง ซึ่งผมจะเรียกว่า ถ้าจะให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ท่านต้องขอถ่ายสำเนาใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายนี้เก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าเป็นการโอนสิทธิการเช่าซื้อไปให้เขาผ่อนต่อ ท่านก็พาผู้ซื้อไปที่บริษัทไฟแนนซ์ให้เขาจัดการทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าซื้อหรืออนุมัติให้โอนสิทธิจึงจะเสร็จขั้นตอน ที่สำคัญท่านต้องขอถ่ายสำเนาสัญญาการโอน-รับโอนสิทธิการเช่าซื้อจาก บริษัทไฟแนนซ์ให้ได้ก่อนที่ท่านจะมอบรถให้กับผู้ซื้อหรือผู้รับโอนไป จึงจะจบขั้นตอน

             มีเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก ท่านที่ขายรถหรือโอนสิทธิการเช่าซื้อไปให้เขาผ่อนต่อแต่ไม่ได้ทำตามขบวนการดังกล่าว ต่อมาท่านก็ได้รับหมายศาลจากบริษัทไฟแนนซ์ เพราะว่าเมื่อผู้ซื้อรับรถจากท่านไปแล้วแต่ผู้ซื้อไม่ได้จัดการตามสัญญาเช่าซื้อในภาระที่เหลือกับบริษัทไฟแนนซ์และมีอีกหลายกรณีที่ผู้ซื้อยังได้ขายต่อรถไปอีกหลายทอด จนสุดท้ายก็ไม่รู้ว่ารถอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร แต่ท่านก็ยังต้องเป็นจำเลยของบริษัทไฟแนนซ์และต้องใช้หนี้ให้เขาจนครบ โดยที่ท่านไม่ได้รถกลับคืนด้วยในทางกลับกัน ถ้าท่านเป็นผู้ซื้อหรือผู้รับโอนสิทธิการเช่าซื้อรถที่ยังติดภาระเช่าซื้อ ท่านก็ต้องปฏิบัติตามขบวนการดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน มิฉะนั้นสมมุติท่านเป็นคนดี ปฏิบัติตามสัญญาจนครบสัญญาท่านก็อาจจะโอนสิทธิรถคันนี้เป็นของท่านไม่ได้เหมือนกัน ถ้าเอกสารหลักฐานตามที่เขาเซ็นมอบไว้ไม่สมบูรณ์ หรือต่อมาหลักฐานต่าง ๆ บางอย่างหมดอายุท่านก็อาจจะไม่สามารถตามเขาได้อีกเช่นกัน รถก็โอนกรรมสิทธิ์เป็นของท่านไม่ได้ให้ตรวจดูว่าสมุดคู่มือจดทะเบียนระบุหมายเลขทะเบียนรถ สีรถ หมายเลขเครื่องยนต์และตัวถังรถ ตรงกับรถที่เราซื้อหรือไม่ เล่มทะเบียนเป็นเล่มต้นฉบับหรือไม่ ถ้าเป็นเล่มที่แจ้งหายคัดใหม่ ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ

             ถ้ากรรมสิทธิ์ที่ระบุในเล่มมีมากี่ลำดับแล้ว ลำดับสุดท้ายต้องเป็นของบุคคลที่ขายรถให้ท่าน ถ้าไม่ใช่ต้องมีชุดโอนกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของคนสุดท้ายเซ็นโอนแล้วแนบมาด้วย พร้อมกับหลักฐานครบถ้วน อื่น ๆ ประวัติรถ เรื่องต่าง ๆ ภายในทะเบียนท่านเล่ม ขอให้ท่านที่ต้องทำธุรกรรมดังกล่าวถือปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด อย่าประมาทเด็ดขาด ก็จะลดความเสี่ยงของทุกฝ่ายได้ในระดับหนึ่ง และจะไม่มาต้องเสียใจและเสียดายภายหลัง

แนวทางการสืบชู้สาวนั้นนักสืบจะต้องสืบหาข้อมูลอะไรบ้างเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทน

การสืบชู้สาวนั้นนักสืบจะต้องสืบหาข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากชู้

- นักสืบจะต้องสืบหาข้อมูลด้านการเงิน ของสามี ภริยา หรือของชู้ เพราะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะมีการโอนเงินให้กันทั้งสองฝ่าย หรือมีการเขียนเช็คให้ หรือมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ อาจเป็นการเช่าที่พักอาศัยให้แก่กัน และอาจมีการใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าและการใช้สอยต่างเกิดขึ้นได้

- นักสืบจะต้องเช็คหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของสามี ภริยา หรือของชู้ เพราะตามปกติแล้วคนที่มีชู้หรือเป็นชู้นั้น จะต้องมีการสื่อสารติดต่อกันทางโทรศัพท์หรือส่งข้อความหาชู้อย่างตลอดเวลาอย่างแน่นอน

- นักสืบจะต้องสืบหาข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์ โฉนดบ้าน ที่ดิน ทาวน์เฮาส์คอนโด ชื่อของผู้เช่าว่าใครเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวอย่างแท้จริงหรือสืบหาที่มาของเงินที่ใช้ซื้อทรัพย์สินเหล่านั้น

- นักสืบจะต้องเช็คหาข้อมูลเกี่ยวกับชู้ ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำอาชีพอะไร มีสามี หรือภรรยาอยู่แล้วหรือไม่อย่างไร

- นักสืบจะต้องสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของสามี หรือภรรยาที่มีชู้หรือเป็นชู้ ด้วยการสะกดรอยตาม พร้อมถ่ายภาพ คลิปวีดีโอ บันทึกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่ามีการพบเจอกันที่ไหนและวันและเวลาอะไร หลักฐานต่างๆที่ได้ดังกล่าวนั้น จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าสามีหรือภรรยาของคุณ มีชู้หรือเป็นชู้กับใครหรือไม่ ถ้ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากพอก็สามารถใช้ฟ้องหย่า เรียกค่าเสียหาย ค่าทดแทน จากสามี ภริยา ที่มีชู้หรือเป็นชู้กับผู้อื่นได้

สัญญาณแฟนมีกิ๊ก อ่านไว้เพื่อระวัง

- แฟนเรามักจะมีมุมส่วนตัวเสมอ โดยเฉพาะการคุยโทรศัพท์ หรือ ท่องโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค เขาจะพยายามเดินให้ห่างจากคุณที่สุด หรือพยายามหลบๆซ่อนๆ กระทำบางอย่างที่ลับตาคุณ

- กรณีที่คุณอยู่ห่างกับแฟน ถ้าคุณคิดถึงแฟนแล้วอยากไปหาเอามากๆ แต่เป็นฝ่ายแฟนคุณที่ปฏิเสธไม่ยอมให้คุณไปที่ห้องตลอด แม้ว่าเมื่อก่อนเคยไปมาหาสู่กันได้บ่อยๆ ระวังไว้เลยว่าคุณกำลังจะถูกสวมเขาเต็มๆ เพราะพฤติกรรมไม่อยากให้เราเข้าไปในห้องแบบนี้ ก็มีเหตุผลรองรับอยู่อย่างน้อย 2 เหตุผลนั่นก็คือ เขาต้องการใช้เวลาส่วนตัวมากขึ้น และ ในห้องอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ (โอกาสมีกิ๊ก 70%)


- สายเรียกซ้อนบ่อยๆนี่แหละตัวสำคัญ แต่ต้องเข้าใจว่าคนที่ใช้ไอโฟนอาจจะได้รับผลเสียมากหน่อย เพราะไอโฟนจะไม่โชว์สายเรียกซ้อนหากเราโทรไปตรงกับคนอื่นที่เขากำลังคุยอยู่ ดังนั้นถ้าอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงว่าแฟนกำลังมีกิ๊ก พยายามให้เขาใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นดีกว่า (โอกาส 80%)

- ถุงยางอนามัยก็สำคัญไม่แพ้กัน พยายามนับทุกครั้งที่ห่างกันว่าเขาเหลือกี่ชิ้น ดูรายละเอียดว่ายี่ห้ออะไร รุ่นไหน ขนาดเท่าไร เพราะหากเขาใช้ไปจะได้จดจำได้ว่าตรงกับที่เราสำรวจไหม? เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจรายละเอียดเรื่องนี้มากนักทำให้เขาละเลยที่จะมองในเรื่องนี้ (90%)

- จับโทรศัพท์ โน๊ตบุ๊คส่วนตัว เขาไม่ได้อีกต่อไป เรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆในชีวิตคู่ ถึงแม้ แรกๆที่คบกันคุณจะได้รับรู้ทุกอย่างในโทรศัพท์ของเขา แต่เมื่อเวลาแฟนเรามีกิ๊ก คุณจะไม่มีสิทธิ์รับรู้อะไรอีกต่อไป รหัสเฟสของเขาที่คุณเคยมีไว้ในครอบครองก็จะถูกเปลี่ยนเพื่อให้คุณเข้ามาสอดส่องไม่ได้ ไลน์ที่เคยเช็คบ่อยๆ ก็ถูกใส่รหัสให้หนาแน่นกว่าเดิม ถ้าเป็นแบบนี้เตรียมน้ำตาตกในได้เลย (90%)


- คำพูดที่ไม่ค่อยพูด คำพูดที่ไม่เคยพูดได้ถูกปล่อยออกมาจากปากแฟนของเรา แบ่งเป็นด้านดีและด้านแย่

สัญญาณบอกเหตุว่าแฟนคุณกำลังอาจจะมีมีกิ๊ก อ่านไว้เพื่อระวัง ลองสังเกตสืบกันดู ถ้าเข้าข่ายตรงเกือบทุกข้อก็เชื่อได้เลยว่าคู่หรือแฟนของคุณกำลังนอกใจคุณอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยครับ

การซื้อขายจากอินเตอร์เน็ตที่ต้องพึงระวัง

             ทุกวันนี้มีการซื้อขายในโลกอินเตอร์เน็ตมากมายและมักจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาหลอกให้มากมายและเป็นคดีความทุกวัน

             เรามาดูลักษณะที่ต้องพึ่งระวังว่าจะเป็นลักษณะใดบ้างที่เข้าข่ายน่าสงสัยพฤติกรรมฉ้อโกงสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ที่น่าสงสัยและเข้าข่ายเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ มีดังนี้

- ขายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด

- ประกาศขายสินค้าราคาถูกเกินจริง ไม่แจ้งที่อยู่หรือชื่อร้านค้าให้ชัดเจน ตัวอย่าง สินค้าเช่น โทรศัพท์มือถือ และโน้ตบุ๊ก

- หลอกล่อให้โอนเงินก่อนได้รับสินค้า

- พูดโน้มน้าวให้ผู้ซื้อตายใจ และให้โอนเงินค่าสินค้าล่วงหน้าโดยไม่ให้หลักฐานเพื่อสร้างความ น่าเชื่อถือ

- เมื่อโอนเงินแล้ว ผู้ขายจะหายไป ไม่รับโทรศัพท์ และปิดโทรศัพท์หนีในที่สุด

- ภายหลังการโอนเงินให้แล้วท่านจะไม่สามารถติดต่อมิจฉาชีพเหล่านี้ได้เลย เพราะมีการเปลี่ยนชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ไปเรื่อยๆ ในการลงประกาศ

- เปลี่ยนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไม่ซ้ำกัน ทำให้ยากต่อการติดตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้ว สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ


1. บันทึกหลักฐานรายละเอียดของประกาศหรือกระทู้นั้น ไว้เป็นหลักฐาน เช่น ชื่อ-สกุล/ อีเมล์/ เบอร์โทรศัพท์ โดยเซฟหน้าเว็บไซต์นั้นไว้และปริ้นออกมาเป็นเอกสาร ก่อนที่มิจฉาชีพจะเข้าไปลบประกาศ

2. บันทึกและเก็บหลักฐานในการโอนเงิน เช่น ชื่อบัญชี/ ชื่อธนาคาร/ เลขที่บัญชี/ สาขา

3. แจ้งความกับตำรวจว่า “ถูกฉ้อโกง” เพื่อลงบันทึกประจำวัน และออกใบแจ้งความเพื่อดำเนินคดี

The-Spy บริการงานสืบระดับมืออาชีพ
"เรายินดีสืบเสาะ ค้นหา ทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ และให้คำแนะนำปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง"

ติดต่อสอบถาม : 087-6394141
Line ID : thespythai
อีเมล : the_spythai@hotmail.com