• ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน (รหัสประจำตัว, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่(ตามบัตร), กรุ๊ปเลือด
 • ตรวจสอบทะเบียนสมรส,อย่าร้าง
 • ตรวจสอบชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านเดียวกัน
 • ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล บิดามารดา
 • ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
 • ตรวจสอบการย้ายที่อยู่ ตามเอกสารทะเบียนราษฎร์
 • ตรวจสอบประกันสังคม
 • ตรวจสอบการศึกษา
 • ตรวจสอบประวัติการทำงาน
 • ตรวจสอบประวัติทางอาญา
 • ตรวจสอบหนังสือเดินทาง *ทั้งคนไทย และต่างชาติ
 • ตรวจสอบประวัติการเดินทาง เข้า – ออกประเทศไทย สายการบิน และเที่ยวบิน พร้อมสถานที่ต้นทางและปลายทาง *ทั้งคนไทย และต่างชาติ
 • ตรวจสอบภาพถ่ายผ่าน ตม. (สนามบิน) *ทั้งคนไทย และต่างชาติ
 • ตรวจสอบหายานพาหนะในครอบครอง หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์จากชื่อ – สกุล
 • ตรวจสอบชื่อผู้ประกอบกิจการจากทะเบียนรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่
 • ตรวจสอบผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง จากหมายเลขทะเบียนรถยนต์ – จักรยานยนต์
 • ตรวจสอบหมายเลขผู้เสียภาษี *กรณีมีการยื่นเสียภาษีเงินได้
 • ตรวจสอบชื่อบริษัทที่ทำงานจากชื่อ-สกุล หรือหมายเลขผู้เสียภาษี *กรณีมีการยื่นเสียภาษีเงินได้

 • หมายเหตุ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อนักสืบโดยตรง

 • สืบพฤติกรรมชู้สาว พฤติกรรมนอกใจ ของคนรัก คู่สมรส หรือบุคคลในปกครอง
 • สืบพฤติกรรมนายจ้าง ลูกหนี้ หรือบุคคลอื่นตามความประสงค์
 • สืบพฤติกรรมบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานราชการ
 • ติดตามพฤติกรรมบุคคลกรณีอื่นๆตามความประสงค์ สืบหาข้อเท็จจริงทั่วไป
 • ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บันทึกเสียง บุคคล หรือ สถานที่ หรือ ยานพาหนะ

 • หมายเหตุ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อนักสืบโดยตรง

 • สืบทรัพย์-บังคับคดี
 • สืบจับบุคคล ตามหมายศาล
 • สืบหาพยานหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดี
 • สืบหาข้อมูลหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง
 • สืบเพื่อดำเนินคดี ความผิดฐานฉ้อโกง
 • สืบจับการละเมิดลิขสิทธิ์
 • สืบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
 • สืบหาข้อมูล ยุทธวิธี ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทางการค้า
 • สืบข้อมูลธุรกิจ กรรมการ หุ้นส่วน จำนวนการถือหุ้นในบริษัท
 • ตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางการเงิน
 • ตรวจสอบรายได้ทั้งปี จากเอกสารการยื่นภาษี *กรณีมีการยื่นเสียภาษีเงินได้

 • หมายเหตุ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อนักสืบโดยตรง

 • ตรวจสอบข้อมูลการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือย้อนหลัง (ทุกระบบที่มีในประเทศไทย)
 • ตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ ผู้ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ตรวจสอบที่อยู่ (ปัจจุบัน) จากหมายเลขโทรศัพท์ (ทุกระบบที่มีในประเทศไทย)
 • ตรวจสอบข้อมูลการใช้หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆตามความประสงค์ (ติดต่อนักสืบ)

 • หมายเหตุ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อนักสืบโดยตรง

               งานรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล แบบครบวงจร โดยทีมงานบอดี้การ์ดที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี บุคลากรของเราล้วนประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(ส่วนใหญ่เคยเป็นทหารหรือตำรวจมาก่อน) ทุกคนมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่มาอย่างยาวนาน และยังได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเรียนรู้ยุทธวิธีใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ เราจึงมั่นใจในสมรรถภาพของทีมงานว่ามีความพร้อมที่จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับท่าน หรือบุคคลที่ท่านมอบหมายได้โดยปราศจากข้อบกพร่องอย่างแน่นอนเหตุ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อนักสืบโดยตรง

               ยินดีให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่การ์ดเข้าปฏิบัติหน้าที่ในทันทีที่ได้รับมอบหมายโดยท่านสามารถใช้บริการได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของภารกิจ เช่น แบบชั่วคราว ,รายวัน ,รายสัปดาห์ , รายเดือน , ฯลฯ

  ขั้นตอนและเงื่อนไขในการว่าจ้างบอดี้การ์ด

               เนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญเป็นงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบด้าน ทีมงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ติดต่อ หรือผู้ที่ต้องการว่าจ้างบอดี้การ์ด ( ทางทีมงานจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ) จากนั้นทีมงานฯ จะวิเคราะห์ในรายละเอียดตามลักษณะของเนื้องานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ว่าจ้างต้องชำระเงินจำนวน 70 % ของราคาตามที่ตกลงว่าจ้าง ทั่งนี้เพื่อเป็นการยืนยันการว่าจ้าง และเงินค่าจ้างในส่วนที่เหลือให้ชำระภายหลังจากการปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยให้คิดรวมเงินค่าล่วงเวลา หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามข้อตกลงในคราวเดียวกัน ( ถ้ามี )

  หมายเหตุ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนใช้บริการไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

  The-Spy บริการงานสืบระดับมืออาชีพ
  "เรายินดีสืบเสาะ ค้นหา ทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ และให้คำแนะนำปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง"

  ติดต่อสอบถาม : 087-6394141
  Line ID : thespythai
  อีเมล : the_spythai@hotmail.com